SRBIJATRANSPORT JUBILEJ NA ZLATIBORU 10.12.2021.g.

 SRBIJATRANSPORT JUBILEJ NA ZLATIBORU 10.12.2021.g.

POSLOVNO UDRUŽENJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

„SRBIJATRANSPORT“ BEOGRAD

PREDSTAVNIK POSLODAVACA SEKTORA DRUMSKOG TRANSPORTA

STRUČAN, ODGOVORAN, KARAKTERAN I VAŽAN PREDSTAVNIK PRIVREDE

OBELEŽENO PRVIH 70 GODINA USPEŠNOG RADA

Udruženje „Srbijatransport“ 10.12.2021. godine na Zlatiboru u sali hotela „Buket“ radno obeležilo 70 godina od osnivanja u prisutvu članova udruženja, poslovnih partnera i medija.

„Radi unapređivanja javnog prevoza robe i putnika, kao i ostalih službi u drumskom saobraćaju na području Narodne Republike Srbije, 5. decembra 1951. godine je formirana Zajednica drumskog saobraćaja NR Srbije, na osnovu zaključka Saveta za saobraćaj Vlade NRS („Sl.glasnik br. 33/51 od 25. juna 1951.godine.)“.

 

Čestitam svim poslodavcima drumskog transporta današnji dan.

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima važnu ulogu, ugled, tradiciju rada i poslovanja uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti.

Klik na video-reportažu:

„Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner – kako vlasti, tako i poslodavaca u drumskom saobraćaju, kao i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.
Te 1951. godine Osnivačkoj skupštini Srbijatransporta je prisustvovalo 130 predstavnika transportnih preduzeća, predstavnici narodne vlasti i drugih organizacija. Sporazum o osnivanju Zajednice potpisali su predstavnici svih 35 preduzeća koja su tada postojala u Srbiji. Uglavnom su to bila gradska transportna javna državna preduzeća koja su bila dobila ulogu nosioca razvoja drumskog transporta u svojim reonima. Neposredno nakon Osnivačke skupštine Zajednici pristupaju i preduzeća iz Autonomne pokrajine Vojvodine. Tako je krajem 1951. godine Zajednica imala 153 člana.
Prema uputstvu tadašnjeg Saveta za saobraćaj Narodne Republike Srbije osnovni zadatak Zajednice bio je da obezbedi efikasno i rentabilno javno prevoženje robe i putnika, kao i remontne, servisne i druge javne usluge drumskog saobraćaja, kao i da obavlja funkcije koje su od zajedničkog interesa za sva javna preduzeća. Jedan od glavnih zadataka bio je da Zajednica štiti interese javnog saobraćaja i svojih članova.
Prema sporazumu potpisanom prilikom osnivanja i Uputstvu od 5. decembra 1951. godine, Zajednica ima Skupštinu i Upravni odbor. Predsednik Upravnog odbora zajednice po funkciji je bio predstavnik javnog saobraćaja na području Narodne Republike Srbije i u tom svojstvu član Saveta za saobraćaj Narodne Republike Srbije.

 

Učesnici radne konferencije

Srbijatransport je uvek bio reprezentativni predstavnik privrede i konstruktivan faktor u privrednim procesima. Sasradnja institucija sa privredom, odnosno predstavnika vlasti sa poslodavcima je od velikog značaja za kreiranje kvalitetnih rešenja i unapređenja poslovnog ambijenta. Srbijatransport je član Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca Srbije, NALEDA, a naši predstavnici su članovi radnih grupa za uređenje zakonskih i podzakonskih akata u saobraćaju i svih mešovitih bilateralnih komisija koje uređuju međunarodni dumski transport.

 

Ovo je važan datum za srpski drumski transport. Kao znak pažnje i uspomenu na naša dela Srbijatransport dodeljuje svečane plakete za doprinos radu udruženja i unapređenju drumskog transporta.

Prve plakete dobili su članovi Odbora direktora :
Svetlana Bjeličić – Raketa AB doo Bajina Bašta. Neizvršni direktor u Srbijatransport Beograd, Predsednik Skupštine i Predsednik Odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbijatransport, Predsednik parlamenta privrednika PKS Zlatiborskog okruga. Član je Radne grupe za izradu Zakona o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju.
Aleksandar Ivanović – Niš ekspres doo Niš. Neizvršni direktor u Srbijatransport Beograd. Aleksandar Ivanović je zamenik direktora Niš ekspresa, Neizvršni direktor u Srbijatransport Beograd
Dušan Krstić – Arriva Litas doo Požarevac. Neizvršni direktor u Srbijatransport Beograd, Predsednik poslovodnog odbora za gradski i prigradski transport u Srbijatransportu, gde se trudimo da unapredimo kvalitet i organizaciju komunalne delatnosti prevoza putnika u lokalnim zajednicama.
Nikola Lukić – Kavim Srbija Beograd. Neizvršni direktor u Srbijatransport Beograd. Predstavnik poslodavaca ispred „Kavim grupe Srbija“, odnosno „Autoprevoz“ Čačak, „Kavim Jedinstvo“ Vranje, „Kavim Raška“ Raška i „Sandžaktrans“ Novi Pazar
Nikola je Predsednik Granskog udruženja poslodavaca drumskog saobraćaja Srbije Srbijatransport koja poseduje reprezentativnost u sektoru drumskog prevoza putnika dobijenu 2012 od Ministarstva rada i socijalne politike.
Goran Prijović – STUP Vršac doo Vršac. Neizvršni direktor u Srbijatransport Beograd, Predsednik Upravnog odbora Poslovnog udruženja drumskog transporta Panontransport.
Dragan Rajić – Bor travel doo Bor. Neizvršni direktor u Srbijatransport Beograd
Predrag Lukić – SP Lasta ad Beograd. Neizvršni direktor u Srbijatransport Beograd i direktor saobraćaja SP LAsta Beograd
Dejan Ljubisavljević – JP Subotica trans Subotica. Neizvršni direktor u Srbijatransport Beograd

Aleksandar Vujetić – Lastra Lazarevac. Nezavisni direktor u Srbijatransport Beograd i
Goran Aleksić – Generalni direktor Srbijatransport Beograd, Goran je više od 11 godina generalni direktor Srbijatransporta i svojim radom je dao ogroman doprinos uređenju poslovnog ambijenta u drumskom transportu i razvoju i unapređu rada udruženja kao i javno privatnog dijaloga . Član Izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije, Predsednik skupštine Granskog udruženja poslodavaca drumskog saobraćaja Srbije Srbijatransport. Ima dogogodišnje radno iskustvo u praksi, Sudski je veštak u saobraćaju i predavač za CPC. član je Radne grupe za izradu Zakona o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju i Zakona o komunalnim delatnostima.
Gazimir Gavrić – Sa već 11 godina rada u Srbijatransportu Gavrić je dao veliki doprinos uređenju poslovnog ambijenta, suzbijanju sive ekonomije i udruženom radu prevoznika na zaštiti sopstvenih interesa. Uz svako poštovanje kolegi gavriću želimo puno uspeha u radu i zdravlja u životu.
Milan Božović – Božović je diplomirao na saobraćajnom fakultetu u Beogradu, gde se nalazi na doktorskim studijama. Tokom 2013. godine bio je angažovan u Ministarstvu saobraćaja na poslovima vezanim za bezbednost saobraćaja, nakon čega je bio direktor Agencije za bezbednost saobraćaja. Sada je vrhunski sudski veštak, predavač za Stručnu profesionalnu kompetenciju profesionalnih vozača i projektant infrastrukture. Veliki stručnjak za bezbednost saobraćaja, iskren prijatelj i saradnik Srbijatranspotra i poslodavaca drumskog saobraćaja.
SVEČANU POVELjU dobile najveće srpske autobuske kompanije. Uređeni transportni sistemi su jedan od značajnih nosilaca razvoja Republike Srbije i podizanja kvaliteta života građana.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD je najveći prevoznik u Srbiji, po broju vozila, po ostvarenom prometu i po broju zaposlenih.
Odlukom opštinske uprave, javni gradski prevoz u Beogradu organizovan je kao posebna komunalna služba oktobra 1892. godine, pod nazivom Beogradska varoška železnica. Tokom svog postojanja ova služba je poslovala pod različitim nazivima: Direkcija tramvaja i osvetljenja, Beogradsko električno i saobraćajno preduzeće, Gradsko saobraćajno preduzeće, Radna organizacija gradski saobraćaj „Beograd“, a sada, na osnovu Rešenja Osnivača od 21.12.1989. godine – posluje pod nazivom: Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“, kao javno komunalno preduzeće.
Priznanje se uručuje Jasminki Ličini Izvršnom direktoru za saobraćaj GSP Beograd
SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE LASTA AD, BEOGRAD. Najstarije transportno preduzeće u Srbiji nastalo je prvobitno Uredbom o Direkciji za transport (DETRANS) pri Predsedništvu narodne vlade Srbije 1945. godine. Komercijalno preduzeće sa delom imovine Direkcije, počinje da radi 1946.godine kao Opšte transportno preduzeće Srbije ili OTRANS. Vlada Narodne Republike Srbije 18. februara 1947. godine osniva državno preduzeće republičkog značaja za autobuski saobraćaj koje dobija naziv Autobusko preduzeće Srbije „Lasta.“ Preduzeće počinje sa radom 1.aprila 1947.
Danas je Lasta lider autobuskog prevoza Jugoistočne Evrope i pruža javni prevoz u okviru grada Beograda, međugradske linije do svih delova Srbije, kao i međunarodne linije do odredišta u celoj Evropi.

JAVNO GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE NOVI SAD, NOVI SAD. Začeci javnog prevoza u Novom Sadu datiraju iz 1868. godine kada je tadašnjim gradskim vlastima podneta prva molba kojom se tražila dozvola za prevoz putnika fijakerom po gradu. Njihov broj je stalno rastao, pa je 1884. godine njihova delatnost regulisana statutom.
Kao zvaničan datum početka organizovanog javnog prevoza u Novom Sadu, istoriografija beleži 30. septembar 1911. godine, kada je pušten u rad prvi električni tramvaj. Od 1946. rešenjem Narodnog odbora grada Novog Sada osnovano je gradsko saobraćajno preduzeće.
Danas je JGSP „Novi Sad“ , savremeno organizovan sistem, koji obavlja delatnost javnog gradskog, prigradskog i međumesnog saobraćaja, usluga autobuske stanice i održavanja voznog parka sa ukupno 254 vozila.
JGSP Novi Sad je preduzeće koje je nizom dugoročnih opredeljenja usredsređeno na svakodnevno poboljšanje kvaliteta prevoza putnika u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju. Cilj preduzeća je da se postigne takav nivo kvaliteta po kojem bi preduzeće bilo prepoznatljivo i uzor za sva preduzeća iste delatnosti, u zemlji i šire.
Priznanje se uručuje Biljani Stojković Zameniku generalnog direktora Niš ekspresa
NIŠ-EKSPRES DOO, NIŠ. Niš-ekspres postoji od 1951. godine. 3. marta 1951. godine, formirano je Preduzeće za putnički saobraćaj. Preduzeće je objedinjavalo tramvajski i moderni autobuski saobraćaj sve do 1958. godine, kada su već dotrajali tramvaji poslati u zasluženu penziju.

Šezdesetih godina grad postaje i univerzitetski centar, a dobro organizovan prevoz bio je sada potreba sve većeg broja studenata niških fakulteta. Crveni autobusi postali su sinonim za svakodnevno fukncionisanje Niša. Osnovna delatnost preduzeća je prevoz putnika gradskim, međugradskim i međunarodnim linijama. Priznanje se uručuje Aleksandru Ivanoviću Zameniku generalnog direktora Niš ekspresa.

ARRIVA LITAS DOO, POŽAREVAC. Vozila Litasa prve kilometre prevezla su 1945. godine kada je odlukom tadašnje Vlade Srbije u Požarevcu formirana preteča sadašnje firme pod nazivom „Saobraćajni centar”. Vozni park se sastojao od nekoliko ratno-trofejnih kamiona. Po osnivanju „Laste” 1946. godine firma je poslovala kao njen pogon sve do 1961. godine kada se menja naziv u „Moravatrans”. Već naredne 1962. se formira Preduzeće za remont, saobraćaj i servis „REMONT Požarevac”. Narednih godina sve je više prevezenih putnika uz konstantno povećavanje voznog parka. Na teritoriji Jugoslavije tada postaju prepoznatljivi po autobusima zelene boje. Od 2006. godine kada je sproveden proces privatizacije, Litas postaje deo multinacionalne kompanije „Veolia Transport”
Arriva je prisutna u Srbiji od maja 2013, kada je kupila kompanije Veolia Transport Litas i Veolia Transport Luv. Arriva je u Srbiji nastavila da dograđuje postavljenu strategiju, poslovne ciljeve i obaveze. Arriva u Srbiji pruža usluge javnog prevoza u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Požarevcu uz obavljanje regionalnog, medjunarodnog i ugovorenog prevoza i to sa 300 autobusa i skoro 900 zaposlenih.“
Priznanje se uručuje Dušanu Krstiću Izvršnom direktoru za saobraćaj ARRIVA Litas Požarevac

AUTOPREVOZ DOO, ČAČAK. Kompanija je osnovana 05.02.1949. godine u Čačku. Od 2007. godine je deo internacionalne Kavim Grupe iz Izraela, koja u svom sastavu ima više od 2.000 vozila.
Autoprevoz doo Čečak danas poseduje moderan vozni park od oko 150 autobusa, za sve vrste prevoza putnika.

Priznanje je uručeno Dušici Stevanović Lužanin Izvršnom direktoru Autoprevoza Čačak

BAS – BEOGRADSKA AUTOBUSKA STANICA BEOGRAD. Autobuske stanice imaju važnu ulogu u sektoru javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju. Beogradska autobuska stanica (skraćeno BAS) glavna je autobuska stanica u Srbiji. Beogradska autobuska stanica je formirana 3. marta 1966. godine i pripada grupi velikih preduzeća, sa statusom Akcionarskog društva. BAS ima trenutno 65 aktivnih perona sa koje dolaze autobusi.
BAS je najveća autobuska stanica u Srbiji i svakog dana oko 700 autobusa BAS prevozi više od 10 hiljada putnika. Uskoro očekujemo preseljenje na novu lokaciju.

Naše resorno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je ključna institucija i integrator transportnog sistema i ima punu nadležnost i kompetencije za poslove koji se odnode na pripremanje, preduzimanje i sprovođenje predloga mera za unapređenja stanja i odnosa u sektoru drumskog transporta, ali i za pripremu strategija, planova, zakona, propisa i drugih pravnih akata u oblasti sektora drumskog transporta.
Ciljevi rada ministarstva moraju biti usaglaženi sa poslodavcima , kao nosiocima realizacije usluga a sve usmereno ka interesima korisnika usluga, unapređenja kvaliteta usluga, podsticanja konkurentnosti, suzbijanja sive ekonomije i potpunog sprovođenja zakona.
Rad ministarstva je veoma kompleksan a poslodavci imaju uverenje da će rezultat zajedničke saradnje stvoriti uslove za uređenje poslovnog ambijenta i sprovođenje kontinuiranog procesa pozicioniranja sistema u budućnosti u smislu njegove ekonomske i funkcionalne održivosti uz definisanje ciljeva koje sistem želi dostići, kao i pravce i načine dostizanja postavljenih ciljeva celine transportnog sistema.
Svečane plakete se dodeljuju:
Uvaženom Tomislavu Momiroviću – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i
Milan Petrović – pomoćnik ministra za drumski transport, puteve i bezbednost saobraćaja u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Dodeljujemo svečanu povelju AGENCIJI ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
Posebno želimo da ukažemo na postavljene ciljeve i rezultate Duška Pešića, Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja ali i svih zaposleni u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Naš svakodnevni posao jeste bezbednost saobraćaja zato nam je saradnja sa agencijom dragocena. Organizacije poslovanja saobraćajnih preduzeća su takve da je naš interes preventivna bezbednost, koja za rezultat stručnog i odgovornog pristupu bezbednosti saobraćaja.

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE je kuća svih privrednika. Posebno je vidan veliki doprinos koju je uspostavio predsednika Marko Čadež. To osećaju svi privrednici a to se vidi po rezultatima koje privreda ostvaruje.
Globalna i domaća ekonomska aktivnost je tokom 2020. godine bila pod snažnim uticajem korona-krize. Privrednu delatnost su krajem 2020. godine obavljala ukupno 130.582 registrovana privredna društva. Privredna društva na ukupnom nivou su ostvarila pozitivan neto rezultat od 433,521 milijardi dinara, koji je za 20,7% veći od prošlogodišnjeg (2019.g.). Neto dobitak iznosi 711,679 milijardi dinara i uvećan je za 10,7%, a neto gubitak je iskazan u iznosu od 278,159 milijardi dinara i manji je za 2,0%. Za ove rezultate je u velikoj meri zaslužna Privredna komora Srbije koja je dala snažan doprinos kreiranju dobrih mera Vlade Republike Srbije.
U predhodne dve godine jedan od najugroženijih sektora jeste javni prevoz putnika, te su opravdano opredeljene sektorske mere u iznosu od 600 evra po autobusu u periodu od 6 meseci. Prevoznici se iskreno nadaju da će ove mere biti produžene još 6 meseci.
Privredna komora Srbija ima veoma važnu ulogu u uređenju poslovnog okruženja, a kvalitetna sasradnja svih predstavnika poslodavaca je interes poslodavaca. Očekivanja poslodavaca su velika a prioritet jesu zahtevi putnika i unapređenje kvaliteta usluge. Posebno je važna uloga Grupacije za prevoz putnika i autobuske stanice u uređenju tržišta međumesnog prevoza putnika. Uloga Milice Dubljević u odgovornom i nepristrasnom radu je ogromna.
Gospođa Vesna Đorđević je preuzela PLAKETE za PRIVREDNI KOMORU SRBIJE i za Milicu Dubljević.

Mirko Vučinić – Direktor Poslovnog udruženja drumskog transporta Panontransport. Član je Upravnog odbora Unije poslodavaca Vojvodine, Predavač za Stručnu profesionalnu kompetenciju profesionalnih vozača i veoma cenjen sudski veštak u saobraćaju. Mirko je dugo vremena radio u praksi i član je Radne grupe za izradu Zakona o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE osnovana je 1994. godine, po ugledu na slične organizacije poslodavaca u drugim zemljama. Osnovno jezgro članstva pri formiranju Unije su, pored osnivača, bila udruženja privatnih preduzetnika iz većih gradova i regionalnih centara širom Srbije. Od 2006. godine, Unija poslodavaca Srbije je na međunarodnoj sceni prisutna samostalno, kao jedini predstavnik poslodavaca Republike Srbije na nacionalnom nivou. I postaje član Međunarodne organizacije poslodavaca.
Kao zagovornik prava i interesa poslodavaca u socijalnom dijalogu, Unija poslodavaca Srbije je i danas jedina reprezentativna organizacija poslodavaca na nacionalnom nivou i zastupljena je u brojnim nacionalnim tripartitnim telima, forumima i radnim grupama. Postavši član Business Europe-a 2011. godine,
Unija poslodavaca Srbije je vodeća i najuticajnija organizacija poslodavaca u Srbiji i regionu, prepoznata kao lideri odgovornog poslovanja i ključni generator održivog poslovnog okruženja, sa ciljem unapređenja položaja poslodavaca, zaposlenih i društva u celini, kao i konkurentnosti privrede Republike Srbije, jer Jaka privreda je jaka Srbija.
Gospodin Goran Aleksića, Člana Izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije primio je PLAKETU za Uniju poslodavaca Srbije.

SAOBRAĆAJNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU je najstariji fakultet ove vrste u regionu jugo-istočne Evrope i jedini koji ima sveobuhvatne programe obrazovanja stručnjaka iz oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.

Osnovan 13. septembra 1950. godine. Najstariji fakultet ove vrste u Jugoistočnoj Evropi i jedini koji ima sveobuhvatne programe obrazovanja stručnjaka iz oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.

Za sedamdeset godina rada Saobraćajni fakultet odškolovao je više od 9.000 diplomiranih i master inženjera saobraćaja, 270 magistara saobraćaja i blizu 200 doktora tehničkih nauka.

U okviru fakulteta uspešno radi Institut saobraćajnog fakulteta čiji je direktor Prof. Dr Dalibor Pešić. Institu saobraćajnog fakulteta je interdisciplinarna istraživačka organizacija u sklopu Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prvenstveno orijentisana na rešavanje problema iz svih vidova saobraćaja, transporta i komunikacija. Osnovni ciljevi Instituta su da promoviše primenjena istraživanja, nove metodologije i tehnologije i da uz učešće eminentnih eksperata i u saradnji sa privredom dođe do superiornih rešenja za potrebe unapređivanja društva u celini.
Dalibor Pešić je Prodekan za naučno-istraživački rad Saobraćajnog fakulteta i direkator Instituta Saobraćajnog fakulteta univerziteta u Beogradu. Pozivamo Dalibora Pešića da primi svečanu plaketu Srbijatransporta u ime Saobraćajnog fakulteta i u svoje lično ime.
Prof. Dr Slaven Tica naš prijatelj i kolega. Poznat i poštovan u Srbiji i u svetu. Slaven Tica je još od 1996. godine zaposlen na Saobraćajnom fakultetu. Od 2003 do 2008. godine je bio anagažovan u privredi gde je obavljao funkcije Direktora direkcije za javni prevoz a zatim i generalnog direktora GSP Beograd. U maju 2007 izabran je na mesto potpredsednika međunarodne asocijacije za javni transport (International Association of Public Transport – UITP) i iste godine je izabran za predsednika Light Rail Transport divizije UITP. Projekata, priznanja i rezultata rada je mnogo.
Izuzetno je važna saradnja privrede i nauke. Naši interesi su unapređenje konkurentnosti i zahtevi naših korisnika. Slaven je član Radne grupe za izradu Zakona o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

Dobitnik Svečane povelje Srbija transporta je Prof. Dr Krsto Lipovac – je redovni profesor i šef Katedre za bezbednost saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, Saobraćajnom fakultetu u Doboju i Kriminalističko-policijskom univerzitetu. Poseduje licencu odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije, licencu sudskog veštaka za saobraćajno-tehnička veštačenja, licencu za revizora bezbednosti saobraćaja, licencu za proveravača bezbednosti saobraćaja, licencu za predavača u Agenciji za bezbednost saobraćaja itd.
Sjajna saradnja sa profesorom Lipovcem je pokazatelj kohezije nauke i prakse. Profesor danas nije mogao da dođe na Zlatibor, te ćemo mu Plaketu uručiti naknadno.

Prof. Dr Sloćodan Aćimović je redovni profesor i predaje na Grupi predmeta za saobraćaj, infrastrukturu i logistiku na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Uvažen kako u Srbiji tako u međunarodnim okvirima. Gospodin Aćimović je saradnik i stalni konsultant Srbijatransporta. Posebno je aktivan i uspešan u sprovođenju strateških i operativnih konsultantskih aktivnosti u domaćim i/ili regionalnim preduzećima. Član je globalnih i nacionalnih naučno-poslovnih udruženja: 1) CSCMP- Council of Supply Chain Management Professionals, 2) GBATA- Global Business & Technology Association, 3) SeMA- Srpsko udruženje za marketing, 4) NDES- Naučno društvo ekonomista Srbije.

AMSS – CENTAR ZA MOTORNA VOZILA DOO BEOGRAD . Centar za motorna vozila osnovan je 1993. godine u okviru Auto-moto saveza Srbije, a od 1999. godine kao zasebno privredno društvo čiji je osnivač Auto-moto savez Srbije.
AMSS-Centar za motorna vozila Beograd je specijalizovna za tehničke usluge iz oblasti bezbednosti saobraćaja i ostalih povezanih oblasti. U svom sastavu AMSS-CMV sadrži niz laboratorija za ispitivanje, etaloniranje, kontrolisanje, overavanje merila, procene i veštačenja kao i sistem centara za CPC obuke zaposlenih u transportu. Za sve ove delatnosti ima odgovarajuće akreditacije i ovlašćenja izdata od strane nadležnih tela i državnih organa.
Bezbednost saobracaja je motiv za realizaciju većine poslova koji danas pretstavljaju delatnost CMV-a, i to je i jedno od osnovnih strateških opredeljenja AMSS-CMV.
AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o. trenutno radi u okviru 8 Poslovnih jedinica u celoj Srbiji i sa oko 160 zaposlenih (od čega 70 inženjera i više doktora i magistara tehničkih nauka) predstavlja ključni činilac u oblasti bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji.
Srbijatransport, Panontransport i AMSS CMV su ove godine zajednički sproveli projekat obuke profesionalnih vozača koju je finansirao GIZ u okviru Programa za migracije, a kao rezultat programa su 55 novih profesionalnih vozača.
Gospodin Darko Petrović Direktora sektora za stručno usavršavanje i razvoj primio je PLAKETU u ime AMSS CMV.

Jedan od dobitnika SVEČANE PLAKETE je i gospodin Lazar Mosurović, naš kolega, prijatelj i saradnik Direktora Direkcije za železnicu, koji iz poslovnih razloga nije došao na ovaj cenjeni skup. Kopneni prevoz putnika i robe zahteva stalnu konekciju, saradnju i sistemski razvoj drumskog i železničkog transporta. Zato je unapređivanje saradnje u ovom smislu u velikom interesu poslodavaca drumskog transporta i saobraćajnog sistema Republike Srbije u celini.

Posebna nam je čast da su dodeljen Povelje uvaženim i poštovanim kolegama koji su dali ogroman doprinos radu Srbijatransporta i drumskom transportu Srbije.
Ovde je danas bio poštovani Dragoslav Katić, dugogodišnji radnik i penzioner Srbijatransporta, još uvek dobrog zdravlja koji aktivno radi kao Sudski veštak ekonomske struke.

Svečane plakete dobili su uvaženi i poštovani prijatelji koji su u predhodnim godinama dali veliki doprinos drumskom transportu u Srbiji, radu Privredne komore Srbije, ali i Srbijatransportu posebno. Plakete su dobili:
Branko Ćurčić iz Ibvanjice
Ljiljana Stojanović iz Vršca
Slavoljub Đorđević iz Požarevca
Bora Rajić iz Bora
Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner – kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Goran Aleksić dipl.inž. saobraćaja, Gen.direktor Udruženja SRBIJATRANSPORT

i član Izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije – UPS

Kontakt: 064/ 6457 431, Beograd, Srbija

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, je najstarije i najveće udruženje transportne privrede Srbije (osnovano 1951.godine). Svoje delovanje zasniva na stalnoj saradnji sa prevoznicima, usklađivanjem interesa preduzeća koja obavljaju delatnost transporta u drumskom saobraćaju, korisnika usluga prevoza i institucija, u okviru kreiranja i implementacije zakonske regulative. Delovanje je usmereno u cilju unapređenja poslovanja, uređenja poslovnog ambijenta, unapređivanja kvaliteta usluga i podsticanja konkurentnosti u Srbiji što predstavlja opšti društveni  interes.

U Srbijatransport sa potpisanim pristupnicama je udruženo preko 700 prevoznika, privrednih društav koja obavljaju delatnost prevoza putnika u drumskom saobraćaju i delatnost prevoza tereta i stvari u drumskom saobraćaju. Kao udruženje poslodavaca drumskog saobraćaja Srbije od 05.02.2013. godine posedujemo reprezentativnost za delatnost prevoza putnika u drumskom saobraćaju. Ukupan broj i kontinualan porast broja članova predstavlja potvrdu poverenja, stručnog i odgovornog rada.

U okviru Srbijatransporta aktivno rade Poslovodni odbor za prevoz putnika, Poslovodni odbor za transport tereta, Poslovodni odbor za autobuske stanice, Poslovodni odbor za komunalni gradsko prigradski javni prevoz, Edukativno konsultativni centar, Tim za unapređenje bezbednosti u transportu, Ogranak za sudska veštačenja i stručnu pomoć privredi.

Zaposleni u Srbijatransportu održavaju stalnu, operativnu i interaktivnu komunikaciju sa članovima udruženja i poslodavcima. Uvek smo odgovorno zastupali stavove, predloge, inicijative i interesi transportne privrede uvažavajući zahteve korisnika usluga i društva u celini. Stalno ukazujemo i delujemo u cilju iznalaženja sistemskih metoda i mehanizama razvoja sektora, unapređenja poslovanja, suzbijanja sive ekonomije, nezakonitog i nelagalnog rada, ali i zloupotreba u svakom smislu. Zalažemo se za transparentan rad institucija, uređenje poslovnog okruženja, unapređenje kvaliteta usluga prevoznika, digitalizaciju i fiskalizaciju sektora javnog prevoza putnika. Predstavnici udruženja su uvek zastupali i iznosili stavove koji su usaglašeni na organima upravljanja ili poslovodnim odborima, kao stručnim timovima prevoznika.

Predstavnici prevoznika na jedan jasan, stručan, transparentan i krajnje koretan način, kroz svoje predstavnike i poslovna udruženja ukazuju na probleme u poslovanju i svojim radom dajemo doprinos razvoju privrede, podizanju bezbednosti, pouzdanosti i kvalitetu usluga transporta, povećanju deviznog prihoda i zaštitu interesa srpskih prevoznika. U svom radu imamo stalnu, kontinualnu i korektnu saradnju sa Savezom samostalnih sindikata Srbije (reprezentativan predstavnik zaposlenih) i Unijom poslodavaca Srbije.

Srbijatransport je član Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca Srbije, NALED-a i radi na preuzimanju vodeće uloge u stvaranju uređenog tržišnog ambijenta i unapređenju poslovanja u drumskom saobraćaju Srbije. Aktivno učestvujemo u radu Nacionalnog konventa za EU, za poglavlje 14 (saobraćaj) i poglavlje 21 (infrastrukturu) i Radnoj grupi za saobraćaj pri koordinacionoj komisiji Vlade Republike Srbije. Srbijatransport je član Privredne komore Srbije, redovno i blagovremeno plaćamo članarinu u skladu sa zakonom, ali Srbijatransport nije član Grupacije za prevoz putnika u drumskom saobraćaju i autobuske stanice, Grupacija za prevoz robe u drumskom saobraćaju, niti Grupacija za špediciju i logistiku. Članovi grupacija u PKS su privrednici i poslodavci a poslovna udruženja ne učestvuju u radu grupacija. U tom smislu, u skladu sa sopstvenim interesima poslodavci drumskog transporta su dobrovoljno članovi Srbijatransporta sa respektabilnim kapacitetom.

Uvažavajući kompleksnost saobraćaja Srbiji i uticaj na privredu i društvo neophodno je izraditi sveobuhvatnu nacioalnu strategiju saobraćaja kao jedinstven dokument u pravcu tri ključne kompatibilne celine:

 1. Organizacija, konkurentnost i ekonomski održivo funkcionisanje transportnog sistema
 2. Saobraćajna infrastruktura, funkcionalna i prateća
 3. Unapređenje bezbednosti i sigurnosti saobraćaja

Imajući u vidu sve navedene celine i uvažavajući sve oblike transporta, imajući u vidu tendencije, trendove i strategije razvoja transporta uz primene novih inteligentnih tehnologija neophodno je identifikovati sve postojeće i potrebne uticaje a u smislu definisanja optimalnih rešenja :

 • Institucionalni okvir, državna uprava i ostali subjekti
 • Finansijsko ekonomska održivost rešenja
 • Konkurentnost i kvalitet saobraćajnog sistema
 • Sveobuhvatni ekološki efekti i uticaji saobraćaja i pratećih funkcija transporta
 • Benefiti korisnika usluga i sveobuhvatno sagledavanje sistema u funkciji razvoja društva
 • Ukljanjanje barijera, brzina prelaska granica i uređenje trokova vremena, novca i resursa
 • Obrazovni sistem, edukacija i proizvodnja kadrova za organizaciono i operativno upravljanje saobraćajem

Sagledavajući kompleksnost sektora transporta, veoma važnu funkcionalnu ulogu saobraćaja u skladu sa preporukama i direktivama Evropske Unije treba sagledati teme koje su ovom trenutku veliki problem:

 • Osnivanje tela za servis privredi i upravljanje drumskim transportom
 • Sistemsko uređenje inputa i troškova od strane države, uz snižavanje akciza na evrodizel gorivo za komercijalnu uslugu transporta
 • Unaprediti obrazovni i edukativni sistem za zaposlene u transportu i uskladiti uslove pristupa profesiji za profesionalne vozače
 • Uvođenje i primena novih tehnologija i primena IT inovacija u sektoru transporta uz fiskalizaciju javnog transporta putnika
 • Urediti sisteme i unaprediti kvalitet javne usluge komunalnog servisa mobilnosti u gradovima
 • Unaprediti sistem upravljanja saobraćajem u Republici Srbiji
 • Unapređivati sisteme bezbednosti saobraćaja
 • Definisati dugoročni strateški okvir i akcione planove za ispunjavanje uslova u cilju slobodnog protoka robe i putnika

Zalažemo se da se uspostavi pozitivna i aktivna klima i komunikacija uzajamnog uvažavanja u opštem interesu, stalnom i kvalitetnom saradnjom predstavnika poslodavaca, sindikata, naučnih radnika, korisnika usluga, resornog ministarstva i Vlade Republike Srbije.

Podsećamo da smo u vreme proglašenja vanrednog stanja i tokom trajanja pandemije prouzrokovane virusom SOVID19 dali ogroman doprinos obaveštavanja, informisanja prevoznika, usaglašavanja procedura, podataka i informacija sa terena u interesu odvijanja transporta i zaštite zdravlja građana i vozača.

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja

„SRBIJATRANSPORT“ Beograd

Beograd, Poenkareova 16.

www.srbijatransport.rs

Telefon +381 11 2767 447

Faks +381 11 2767 774

Za Diaspora media group

Miša Ćirić, Slobodan Ejupović, Mile Grozdanić, Zlatibor, hotel „Buket“, Srbija

www.diasporagroup.orgwww.diasporamediagroup.rs

Produkcija: www.citymarketingservice.com doo Beograd

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *